14.7 C
Münih
Salı, Eylül 28, 2021

AYM, Boğaziçi’nde imara aykırı yapılaşmaya ilişkin düzenlemeyi iptal etti

Must read

CHP milletvekillerinin düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu 24 Eylül’de görüşerek karara bağlayan AYM, İstanbul Boğaziçi’nin ön görünümünde kalan bazı mahalleleri imar barışı kapsamına alan düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti. Dava konusu kurallarda, 2960 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edilmesi hükme bağlanmış ve Boğaziçi öngörünüm bölgesinde kalan bazı yerlerdeki taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden faydalanmasına izin verilmişti.

‘VERECEĞİ ZARARIN GÖZETİLMESİ GEREKİR’

Kararın gerekçesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, “Anılan düzenleme yapılırken kurallarla Boğaziçi alanında yapılan imara aykırı yapıların yıkılmasının önlenmesinin ve bu alana yapılan imara aykırı yapılar nedeniyle verilen idari para cezalarının iptal edilmesinin çevre ile kültür ve tabiat varlıklarına vereceği zararın da gözetilmesi gerekir” denildi. Ayrıca kurallarla öngörülen kamu yararı ile kuralların neden olacağı zararın tartımının yapılması ve Anayasa’nın 56 ve 63’üncü maddelerdeki pozitif yükümlülüklere aykırı bir düzenleme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerektiğine de işaret edildi.

Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinin doğal güzellikleri ile kültürel ve tarihi değerlerinin korunması ve geliştirilmesinde önemli bir kamu yararının bulunduğunun aşikar olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Bu çerçevede kurallarla öngörülen şehirlerin yeniden inşası ve imarı açısından kaynak temininin başka yöntemlerle de elde edilmesinin mümkün olduğu, bunun için ender bir doğal güzellik ile tarihi ve kültürel değerlere sahip olan Boğaziçi alanının korunmasıyla bağdaşmayacak düzenlemeler getirilmesinin menfaatler arasında makul bir denge kurulmasını engellediği anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle çevre ile kültür ve tabiat varlıkları yönünden neden olunacak zarar ile sağlanacak yarar gözetildiğinde, kurallarda çevre ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma ve geliştirmeye ilişkin devletin pozitif yükümlülükleri arasındaki adil dengenin kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 56 ve 63’üncü maddelerine aykırıdır, iptalleri gerekir.”

- Advertisement -

More articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article