• Homepage
  • Türkiye
  • Diyanet eğitimde dinselleşme adımlarını ilan etti, uzmanlar uyarıda bulundu

Diyanet eğitimde dinselleşme adımlarını ilan etti, uzmanlar uyarıda bulundu

Zorunlu din dersleri, Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yaygınlaştırılan 4-6 yaş Kuran kursları, ÇEDES gibi projelerle anaokuluna kadar giren din görevlileri, "vakıf" adı altında faaliyet gösteren tarikatlara ait özel okullar... Türkiye'de çocukların din öğretisine maruz kalma yaşı gün geçtikçe düşüyor ve okullarda din eğitiminin yoğunluğu artıyor. Diyanet'ten eğitimine yönelik adımlar Geçtiğimiz aylarda çıkan yönetmelikle görev ve yetki alanı genişletilen Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde de 2024-2028 dönemi için Stratejik Plan belgesini yayımladı.  Anayasa’nın laiklik ilkesini her fırsatta ihlal ederek suç işleyen Diyanet, yeni stratejik planında da toplumsal hayata müdahalesini arttıracağını ilan etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın strateji planında birçok farklı başlığa değinilirken, eğitimin dinselleştirilmesine yönelik adımlar öne çıktı. Uzmanlar uyarmıştı Diyanet'in strateji planını yayımlamasından yalnızca birkaç gün sonra ise psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, psikiyatristler, sinirbilimciler ve eğitim bilimciler tarafından farklı bir bildiri yayımlandı. 62 uzmanın kaleme aldığı ortak bildiride, çocuk yaş grubunun maruz kaldığı zorunlu din eğitimine karşı uyarı yapıldı. Yetkililere ve topluma seslenen uzmanlar, çocukların zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişiminin alabileceği zararlara dikkat çekti.  'Din öğretisine maruz kalmak hastalıkları tetikleyebilir' Zorunlu din dersleri, değerler eğitimi ve ÇEDES gibi projelerle eğitim dinselleştirilirken, devlet okulları niteliksizleştirildi, yoksul çocukları imam hatiplere mecbur bırakıldı, üniversite öğrencileri tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum edildi. Diyanet ise yayımladığı belge ile daha fazla çocuğa dini eğitim vermeyi, daha fazla kuran kursu ve öğrenci yurdu açmayı hedeflediğini açıkladı. Diyanet, 4-6 yaşları arasındaki 1 milyon 322 bin 388 çocuğa dini eğitim verildiğini ve bu rakamı 3 milyon 122 bin 388'e çıkarmayı hedeflediklerini ilan etti. Oysa uzmanlar tarafından kaleme alınan bildiride, çocukların 11-12 yaşına kadar soyut düşünme yetisi geliştiremediğini belirtildi ve çocukların somut düşünmeleri nedeniyle olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini tam olarak kavrayamayacağı kaydedildi. Uzmanlar, buna dair "Dini öğretilerdeki ahiret, günah, şeytan, cehennem gibi soyut kavramları anlayamayan çocuk kendince yorumlar, örneğin 'cehennemde yanarsın' sözünü duyan bir çocuk, günlük yaşamındaki en ufak hatasında cayır cayır yanacağını düşünür. Ruh sağlığı klinikleri bu ve benzeri örneklerle doludur. Bu nedenle özellikle soyut düşünme yetisinin gelişmediği çocuk yaşta din öğretisine maruz kalmak, Depresif Bozukluk, Kaygı Bozukluğu, Uyku Bozukluğu, Ayrılma Anksiyetesi gibi hastalıkları tetikleyebilir" uyarısında bulundu. Dini öğretinin çocukları takıntılı, ürkek ve kaygılı bireyler olmaya itebileceği vurgulanırken, dinsel öğretinin çocukların düşüncelerini baskı altına aldığı, özgür düşünme ve araştırma motivasyonunu azalttığı da belirtildi. Uzmanlar din eğitiminin okul öncesi ve zorunlu eğitimden çıkarılmasını; okullarda din görevlilerine yer verilmemesini istedi. TKP: Diyanet’in strateji planı laikliğe saldırıdır Türkiye Komünist Partisi (TKP) de Tarikatların Ensesindeyiz çalışması kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın stratejik planına dair açıklamada bulundu. Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı yeni strateji planının yalnızca bir yol haritası değil, aynı zamanda laik Anayasa’ya karşı da meydan okuma olduğu vurgulandı. "Diyanet, sahip olduğu devasa bütçe ve kaynaklara rağmen daha fazla personel, personeli için daha fazla maaş, ihtiyaçları için daha fazla olanak talep etmekten hiç çekinmemiş" denilen açıklamada, uzmanların kaleme aldığı ortak bildiriye dikkat çekildi. "Diyanet’in strateji planı laikliğe saldırıdır" başlıklı açıklama şöyle: "Psikolog, psikiyatrist ve eğitim bilimcilerden oluşan uzmanlar, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları ortak bildiri ile yetkililere ve topluma seslendiler. Eğitimin dinselleştirilmesinin çocukların zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri açısından sakıncalı olduğunu bilimsel verilerle açıkladılar. Diyanet ise henüz soyut düşünme yetisi gelişmemiş olan ve uzmanlar tarafından din eğitimi verilmesinin en sakıncalı grup olduğu açıkça belirtilen 4-6 yaş arası 1 milyon 322 bin 388 çocuğa din eğitimi verdiğini ilan ediyor; yetmez, hedefimiz 3 milyon 122 bin 388 çocuk diyor! Zorunlu din dersleriyle, Değerler Eğitimi, ÇEDES gibi projelerle ilk-orta öğretim kurumlarında laik, bilimsel eğitime ve çocuklara verdiği hasarla yetinmiyor, örgün eğitimde dinin ağırlığının artırılmasını istiyor. Devlet okullarının adım adım niteliksizleştirilmesi, yoksul çocukların imam hatiplere mecbur bırakılması, üniversiteli gençlerin tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum edilmesi yetmezmiş gibi daha fazla kuran kursu, daha fazla öğrenci yurdu açmayı hedefliyor. Diyanet, 'tehlike' olarak gördüklerini de strateji planından eksik etmemiş. Sekülerizmi toplumsal değerlerimiz açısından riskli ilan etmiş! Aileyi tehdit eden sapkın ideolojilerle mücadelenin altını çizmiş ve bunun için kadın hareketlerini, LGBTİ bireyleri hedef göstermiş! Din tüccarları yine iş başında! Yoksullaştırılmış halkımızın yaşam zorluklarını ve dini duygularını kullanarak çocukları, gençleri suistimal etmeye devam ediyorlar. Alenen, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik ediyorlar! Attıkları her adımda Anayasa’nın laiklik ilkesini ihlal ediyor, suç işliyorlar! Gözümüzün içine baka baka suç işleyenler bilsin ki, hiçbiri yanlarına kalmayacak! Saltanatı, hilafeti devirmiş bu halk; saltanat sevdalılarına, din tüccarlarına hiç boyun eğmez! Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerini daha fazla karartmalarına izin vermeyeceğiz! Suçlarının takipçisiyiz. Yurdumuzun dört bir yanında gericilere, yobazlara, tarikat ve cemaatlere karşı mücadelemizi büyütüyoruz!" THTM: Bu düzenin çocuklarımızın aklıyla oynamasına izin vermeyeceğiz Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Laiklik ve Aydınlanma Komisyonu da stratejik plana ilişkin açıklamada bulundu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, planda 4-6 yaşları arasındaki çocuklara yönelik dini eğitimin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.  Açıklamada, "ÇEDES’te görevlendirdikleri imamlara ek ders ücreti de istiyorlar. Bu durum adeta Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlandığına, öğretmenlerle imamların çocuk eğitiminde eş statüye ulaşacağına işaret etmektedir" denildi. Söz konusu adımların açıkça bilimsel eğitime ve Cumhuriyet kazanımlarına karşı, seküler düşünce ve yaşantıyı daha da geriletmek üzere yapılan planlar olduğunun altı çizildi. "Bu düzenin çocuklarımızın aklıyla oynamasına izin vermeyeceğiz" başlıklı açıklamada da 62 uzmanın imzasının bulunduğu bildiriye atıfta blunuldu. Açıklamanın devamı şöyle: "Oysa iki gün önce psikolog, çocuk gelişimcisi, psikiyatrist, sinir bilimci ve eğitim bilimcilerden oluşan 62 uzman, çocuk yaşta dini eğitimin çocukların zihinsel gelişimine zarar verebileceği ve akıl hastalıklarına neden olabileceğini bilimsel bir çerçevede toplumla paylaştılar. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptıklarına ve planladıklarına yeter artık diyoruz. Çocuklarımızı suiistimal etmekten vazgeçin. Çocuklarımıza bilimsel bir eğitim ve gençlerimize aydınlık bir gelecek istiyoruz." Haber Uzmanlar ortak bildiriyle uyardı: ÇEDES ve zorunlu din eğitimi durdurulmalı

haber.sol.org.tr
.
2 hafta önce
Haber Detayı
istanbul escort