PYBS puan hesaplama nasıl yapılır?

0
1032
PYBS puan hesaplama nasıl yapılır?
PYBS puan hesaplama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı dün gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce öğrenci 2017 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı puan hesaplamanın nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, PYBS Bursluluk Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

PYBS BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sın av puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık kat sayıları aşağıda yer almaktadır:

DERS ADI AĞIRLIK KATSAYILARI Türkçe 4 Matematik 4 Fen Bilimleri 4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Yabancı Dil 2

TOPLAM

18

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e – Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kull anılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat , bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databan k sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav ku ralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

İŞTE SINAVDA SORULAN KONULAR

  5., 6. ve 7. Sınıf Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilgiler

İOKBS’ye 8’inci sınıftan başvuru yapan öğrencilere, ‘’2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu’’nun 8’inci maddesinde belirtilen derslerden ortak sınavlar uygulanır.

 

Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilimler (T.C.  İnkılap  Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

 

 

9., 10. ve 11. Sınıf

Sıra No Ders Adı 1 Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı 2 Matematik 3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

 

sizlere www.sinophaber.com.tr farkıyla sunulmuştur

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.