• Homepage
  • Gündem
  • T.C. ADANA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas :2022/647 Karar No:2023/509 İLAN

T.C. ADANA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas :2022/647 Karar No:2023/509 İLAN

Türkiye

T.C.ADANA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİEsas :2022/647Karar No:2023/509İLANAdana 28. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/10/2023 tarih, 2022/647 esas, 2023/509 kararsayılı Gerekçeli Kararı ilesanık KEMAL ABDULHAMID hakkında Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan verilen 5 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hapis Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve sanığın 5 Yıl Süreyle Denetime Tabi Tutulmasına karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm Abdullah ve Emine oğlu, 01/01/1994 doğumlu, 99772576158 TC kimlik numaralı KEMAL ABDULHAMID'etüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDEve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İSTİNAF edilmediği takdirde hükmün kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.

medyayenigun.net root
.
3 hafta önce
Haber Detayı
istanbul escort