Leyla Zana, TBMM Başkanı’na mektup yazdı

0
494
Leyla Zana, TBMM Başkanı'na mektup yazdı
Leyla Zana, TBMM Başkanı'na mektup yazdı
AK Parti ile MHP’nin üzerinde uzlaştığı ve 17 madde olan Meclis İçtüzüğünde bulunan, “Yemin etmeyen, etmekten imtina eden milletvekili, milletvekili olmanın getirdiği haklardan yararlanamayacak” şeklindeki düzenleme ile adı yeniden gündeme gelen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, uzun süren sessizliğini TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a gönderdiği yazı ile bozdu.

Leyla Zana, inanmadan yemin etmenin hiçbir dinde, ahlakta, inançta yeri olmadığını, milletvekillerine dayatılan yemin metninin her hali ile eski

TBMMden Zana’ya yazı: 212 birleşime mazeretsiz katılmadınız, 7 gün içinde itiraz edebilirsiniz

Türkiye Büyük Millet Meclisinden Ocak ayında Başkan vekili Ahmet Aydın, Haziran ayında ise Başkan İsmail Kahraman imzası ile

“Yeminim geçerli sayılmadığından yasama faaliyetlerine katılmam mümkün olmadı”

AK Parti ile

Yemini kabul edilmediği için oda, sekreter, hizmetli, maaş fibi hiç bir Milletvekili haklarından yararlanamayan Zana yazısında, 17 Kasım 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda tarafından edilen yeminin, geçici TBMM Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilmediğini, bu nedenle TBMM yasama faaliyetlerine katılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Darbe anayasasının bazı maddeleri defalarca değiştirilmesine rağmen yemin metni varlığını devam ettirmektedir. Yemin metninin siyasal felsefesindeki tekçi, otoriter ve totaliter ifadeler, metinde geçen ‘egemenliğin millete ait olması’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘demokratik Cumhuriyet’, ‘herkesin insan hakları ve temel hürriyetleri’ gibi temel değerlerle taban tabana zıttır. Türkiye toplumun özünü oluşturan çoğulculuğunu, çok renkliliğini, çok sesliliğini yok sayan, inkar eden, bu anlamda toplumsal doğanın yasalarını bile inkar eden bir metindir” dedi.

Zana, yemin metninin darbe ürünü olmasının bile Meclis’in meşruiyetine saygı duyan bir metin olmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

sizlere www.sinophaber.com.tr farkıyla sunulmuşturCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.