sinop-haber Tutukluluk süresi uzatıldı

0
313
sinop-haber Tutukluluk süresi uzatıldı
sinop-haber Tutukluluk süresi uzatıldı
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devletin güvenliği, anayasal düzen, milli savunma, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 2 yıl olan tutukluluk süresi, 5 yıl daha uzatılabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda uzun tutukluluk süresinde düzenlemeye gidildi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) “tutuklulukta geçecek süre” başlıklı 102. maddesinin ikinci fıkrasına ek yapıldı.

CMK’nın, “Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir, uzatma süresi toplam üç yılı geçemez.” şeklindeki fıkradaki “… üç yılı …” ibaresinden sonra gelmek üzere, “TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı” ibaresi eklendi.

Buna göre, “devletin güvenliğine karşı suçlar”, “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”, “milli savunmaya karşı suçlar” ve “devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk” suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda tutukluluğu uzatma süresi toplam 5 yılı geçemeyecek.

Böylelikle, bu tip suçlarda azami tutukluluk süresi 7 yıla çıkabilecek.

Zorunlu müdafi olmadan karar açıklanabilecek

Aynı KHK’nın 148. maddesi ile CMK’nın “delillerin tartışılması” başlıklı 216. maddesinin üçüncü fıkrasına da “Bu aşamada zorunlu müdafinin hazır bulunmaması hükmün açıklanmasına engel teşkil etmez.” cümlesi eklendi. Değişikliğe göre, yargılamalarda, hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilecek. Bu aşamada zorunlu müdafinin hazır bulunmaması, hükmün açıklanmasına engel teşkil etmeyecek.

sizlere www.sinophaber.com.tr farkıyla sunulmuştur

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.