sinop-haber Yeni KHK ile çok önemli değişiklikler

0
324
Sinop'ta Huzur Operasyonu
Sinop'ta Huzur Operasyonu
Yeni KHK ile ekonomiden askeriyeye, eğitimden yargıya ve sağlığa kadar bir çok alanda çok önemli değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (

Göreve iade

KHK ile daha önce ihraç edilen 57 devlet memurunun kamuya iadesi sağlandı. AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin

Görevden alındığında Meclis Başkanı Kahraman resmi mektup yazmıştı

İhraç edilen isimler arasında bir dönem TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan ve 1992’den bu yana TBMM’de çalışan Muhammed Bozdağ bulunuyor. Daha önce Samanyolu

694 SAYILI KHK

MİT, Cumhurbaşkanı’na bağlandı

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Cumhurbaşkanı’na bağlandı. Gazete Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin önceden haber alınamamasını, “TSK’da istihbarat toplama yetkimiz yok” gerekçesiyle açıklayan MİT’e son KHK ile önemli yetkiler verildi. KHK ile MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması ve müsteşarın tanık olarak dinlenmesi de Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlandı. 694 sayılı KHK ile MİT’e ilişkin yapılan düzenlemeler şöyle:

Başkanlık edecek

MİT, Cumhurbaşkanı’na bağlanırken daha önce MİT Müsteşarı’nın başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’na (MİKK), Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

MİKK ’in görevleri

MİKK, bakanlıklarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, belirtilen görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlayacak, istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturacak ve uygulamayı belirleyecek. Kurulun sekretarya hizmetleri MİT tarafından yürütülecek.

MİKK üyelerinin ayrıntılı görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecek.

MİT personeli

MİT Müsteşarlığı’nda görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, unvan ve miktarları her yıl ihtiyaca göre, ilgili kurumlar ve MİT Müsteşarlığı’nca ortak tespit edilecek. Bu kapsamda görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, erbaş ve erler, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı’nca teklif edilecek. Bunların görevlendirilmesine MİT Müsteşarlığı’nca karar verilecek, teşkilat içinde görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiyaca göre MİT tarafından yapılacak. MİT Müsteşarlığı’nda görevlendirileceklere ilişkin TSK Personel Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen izin, onay ve benzeri şartlar aranmayacak.

Gizlilik

MİT personelinin kimliğinin gizlenmesi amacıyla personele ilişkin özlük ve sosyal güvenlik haklarının tespitinde MİT Müsteşarlığı kayıtlarının esas alınması hükme bağlandı. Buna ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ile MİT Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenecek. MİT’in fiili kadrosuna dahil personelden, teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirilecek. 10 gün içinde atama işlemleri tamamlanarak ilgili personelin MİT ile ilişiği kesilecek.

Soruşturma izni

MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesi’ne itiraz edilebilecek. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak. İddianame hazırlanması halinde kovuşturma, Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılacak.

Tanıklık için de izin

Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının ve MİT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarı’nın, MİT Müsteşarı’nın tanıklığı ise Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak.

TSK’da istihbarat

Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT Müsteşarlığı tarafından yürütülecek. MİT, istihbarat istihsaline yönelik faaliyetleri veya güvenlik soruşturması kapsamında, Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt’a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesinde diğer kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları MİT tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Generallere jet terfi imkânı

2- Gazete Habertürk’ten Murat Gürgen’in haberine göre General, amiral ve albayların üst rütbelere daha hızlı çıkabilmesinin yolu KHK ile açıldı. OHAL kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeliyle ilgili düzenlemeye göre albaylar ve rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın, Başbakan’ın kararıyla YAŞ değerlendirmesine alınabilecek. Bunlardan terfi ettirilenlerle kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak. Diğer düzenlemeler ise şöyle;

Hastanede askerlik

Tıp mezunu yedeksubaylar, ihtiyaç halinde, askerlik hizmetlerini devlet hastanelerinde tamamlayabilecek.

Sorumluluk bölgesi

Polis ve jandarma sorumluluk alanlarını, mülki amirler, jandarma ve emniyet yetkililerinin oluşturacağı komisyon belirleyecek.

Pilotlara davet

2012’de pilotların zorunlu hizmet süresi düşürülmüştü. Bu haktan faydalanarak TSK’dan ayrılan pilotlar yeniden subaylığa alınıp, emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi ettirilebilecek.

Subaylığa geçiş

4. hizmet yılını tamamlamış ve 10. hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilecek.

Emniyete 29 bin kadro

Güvenlik korucuları ile gönüllü korucuların avukatlık giderleri valilikler tarafından karşılanacak.

– KHK ile 8 Özel Harekât müdürü kadrosu ihdas edildi.

– Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 20 bini polis memuru, 7 bin 500’ü çarşı ve mahalle bekçisi, bin 500 komiser muavini olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi.

– Toplam kontenjanın yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla önlisans mezunları polis eğitim merkezlerine alınabilecek.

– Şehit aileleri ile gaziler devlet lojmanlarında 10 yıl daha kira alınmaksızın ikamet edebilecek. Bu imkândan yararlanmayanların kira bedelleri 10 yıl devlet tarafından karşılanacak.

Eğitim

– Herhangi bir suçtan mahkûm olmuş ya da soruşturma geçirenler ile terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı olanlar yurt görevlisi ya da kurucusu olamayacak.

– Ortaokul ile ortaöğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlar ve benzeri kurumlar ile umuma açık yerler ve alkollü içki satılan yerler arasında en az 100 metre mesafe bulunması gerekecek. Türkiye’deki devlet üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfı’nın önerisi, YÖK’ün olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilecek.

– Her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde bu yerler valilikçe kapatılacak.

Sağlık

– Aile hekimleri her yıl Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecek.

– Madde bağımlılığı tedavisinden yararlanacak kişiler, 18 yaşını doldurmamış olanlarla, tıbben başkanın bakımına muhtaç olanlar, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığından yararlanların kriterleri ile aynı haklara sahip olacak.

İade edilene 3 büyük il kapalı

6- Akademisyenlerden, OHAL Komisyonu’nca göreve iadesine karar verilenler YÖK’e bildirilecek. Bu durumda olan akademisyenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurullarına öncelik verilmek kaydıyla, YÖK Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı kurum haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro ve unvanlarına uygun olarak 15 gün içinde yapılacak.

KHK’dan 3 bin mahkûm için tahliye sürprizi çıktı

7- OHAL kapsamında çıkartılan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yargıda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde yabancı mahkûm takası ve mahkûma disiplin cezası affı öne çıktı. Takas maddesine göre Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlüler ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek. Mahkûmlara ilişkin madde ise kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulunu, 1 Ağustos 2017’den önceki eylemleriyle sınırlı olmak üzere kaldırıyor. Gazete Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre bu düzenleme ile yaklaşık 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak. Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlüler düzenlemeden faydalanamayacak.

Yargıya ilişkin diğer düzenlemeler ise ana hatlarıyla şöyle:

İcra ayarı

İdari yargının görev alanına giren konularda, ilamsız icra takibi yapılamayacak. İdari yargı alanına giren icra takipleri düşecek, karanın kesinleşmesinin ardından idari yargıda dava açılabilecek.

Vekile soruşturma

Milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine verildi. Halen devam eden soruşturmalar mahallinde görülmeye devam edecek.

Tutukluluk süresi 7 yıl oldu 

Darbeye teşebbüs suçları ile terör suçlarında azami tutukluluk süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

Gizli soruşturmacı

Gizli soruşturmacının tanık olarak dinlenmesi gerektiğinde, ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenebilecek. Ormanlık alanlarda adli hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarının inşası ve işletimine imkân tanındı.

Hâkim-savcıya silah

Hâkim ve savcıların silah edinmeleri kolaylaştırıldı. Hâkim ve savcılar biri yerli diğeri ithal olmak üzere, KDV ve ÖTV’den muaf, en çok iki adet silah temin edebilecek.

Cezaevi personeli

Ceza infaz kurumu personeli yıpranma payından yararlanacak.

Askeri cezaevleri

Askeri yargıdan sonra askeri cezaevleri de kapatıldı.

sizlere www.sinophaber.com.tr farkıyla sunulmuştur

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.